สมาคมทันตแพทย์เด็กแห่งประเทศสหรัฐอเมริกาได้แนะนำว่าผู้ปกครองควรพาบุตรหลานมาตรวจฟันกับทันตแพทย์ในช่วงอายุ 1 ขวบปีแรก โดยในการตรวจฟันทารกและเด็กเล็กนั้น จะใช้วิธีการตรวจแบบ knee to knee วิธีนี้เด็กจะได้อยู่ใกล้ชิดกับผู้ปกครองและได้รับฟังคำแนะนำการดูแลสุขภาพช่องปากจากทันตแพทย์ด้วย

วิธีการคือ ผู้ปกครองอุ้มเด็กนั่งบนเก้าอี้หรือเก้าอี้ทำฟัน อุ้มเด็กหันหน้าเข้าหาตัวแล้วเอาขาสองข้างพาดไว้บริเวณเอวของผู้ปกครอง หัวเข่าของผู้ปกครองชนกับหัวเข่าของทันตแพทย์ ค่อยๆเอนตัวเด็กนอนลง ผู้ปกครองช่วยจับมือของเด็กไว้ ทันตแพทย์จะค่อยๆเปิดริมฝีปากเด็ก แล้วทำการตรวจเนื้อเยื่ออ่อน ลิ้น กระพุ้งแก้ม เพดานปาก เหงือก จำนวนฟัน พัฒนาการของฟัน ตรวจฟันผุในระยะเริ่มต้น ระยะลุกลาม ขณะตรวจฟันเด็กจะร้องไห้ซึ่งถือเป็นพัฒนาการที่ปกติของเด็กนะคะ ทันตแพทย์จะใช้เวลาตรวจไม่นาน จากนั้นจะให้คำแนะนำในการดูแลรักษาต่อไปค่ะ

Published On: January 23rd, 2022 / Categories: Uncategorized @th /