การดูแลความสะอาดฟันในระหว่างจัดฟันถือเป็นสิ่งสำคัญมาก เพราะจะช่วยให้การจัดฟันประสบผลสำเร็จได้ตามแผนที่ทันตแพทย์วางไว้

หากสุขภาพของเหงือกและฟันในระหว่างจัดฟันนั้นมีความสะอาด มีสุขภาพดี เครื่องมือจัดฟันจะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ และลดปัญหาจากฟันผุและเหงือกอักเสบได้ รอยยิ้มของผู้ป่วยจะสวยงามทั้งในระหว่างและหลังจัดฟัน แต่การแปรงฟันพียงอย่างเดียวนั้นไม่สามารถทำความสะอาดซอกฟันได้เพียงพอ ดังนั้น อุปกรณ์ที่ใช้ทำความสะอาดในระหว่างจัดฟันที่อยากแนะนำให้ผู้ป่วยใช้เป็นประจำ มีดังนี้

#แปรงซอกฟัน : สอดหัวแปรงระหว่างเส้นลวดและ หมุนเบาๆ

#แปรงกระจุกเดียว : กรณีฟันเก หรือบริเวณด้านชิดลิ้นของฟันหน้าล่าง  แปรงลากไปตามคอฟันและขยับแปรงบริเวณซอกฟัน

#ไหมขัดฟัน : แนะนำซุปเปอร์ฟลอส หรือ ให้ไหมขัดฟันรวมกับ Floss Threader  สอดไหมผ่านลวด ดันผ่านด้านประชิดระหว่างฟันเบาๆแล้วโอบฟันที่บริเวณคอฟัน ถูไปมาเบาๆ ทั้ง 2 ซี่ฟันที่ติดกันแล้วดึงออก

ขอขอบคุณข้อมูลจากสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย​
ดูเนื้อหาเพิ่มเติมได้ที่

Published On: January 23rd, 2022 / Categories: Uncategorized /