การใส่รากฟันเทียมในปัจจุบันได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เนื่องจากเทคโนโลยีในการใส่รากเทียมได้พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว  การพัฒนาของวัสดุรากฟันเทียม เครื่องมือที่ทันสมัยขึ้น เช่น จากการที่มีเครื่อง X-ray 3มิติ (CBCT) ก็ทำให้ทราบถึงลักษณะของกระดูกขากรรไกร ตำแหน่งของเส้นประสาทและโพรงอากาศ สามารถนำขอมูลไปใช้วางตำแหน่งของรากฟันเทียมด้วย computer ส่งผลให้การผ่าตัดฝังรากฟันเทียมได้ตำแหน่งที่มีความแม่นยำและมีประสิทธิภาพ ช่วยลดเวลาและความเจ็บปวดในการรักษาของผู้ป่วยให้ลดลง

ข้อดีของการใส่รากฟันเทียม

  1. ไม่ต้องกรอแต่งฟันซี่ข้างเคียง
  2. ลดการละลายตัวของกระดูกขากรรไกร
  3. เพิ่มประสิทธิภาพการบดเคี้ยวได้ดี
  4. ให้ความสวยงามเป็นธรรมชาติ
  5. สามารถใช้รากฟันเทียมร่วมกับฟันปลอมถอดได้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบดเคี้ยว
Published On: November 29th, 2020 / Categories: Uncategorized @th /