บริการทางทันตกรรม

ทันตกรรมประดิษฐ์

รากฟันเทียม

ทันตกรรมสำหรับเด็ก

ทันตกรรมจัดฟัน

ทันตกรรมทั่วไป

ทันตกรรมสวยงาม

ปริทันตวิทยา

ศัลยกรรมในช่องปาก

รักษารากฟัน

X-RAY

ทันตกรรมประดิษฐ์

ใส่ฟันปลอมทดแทนฟันที่หายไป
 • ครอบฟันโลหะ

 • ครอบฟันเซรามิก
 • เดือยฟัน

 • ครอบฟันชั่วคราว

 • สะพานฟัน

 • ฟันปลอมแบบถอดได้ฐานพลาสติก

 • ฟันปลอมแบบถอดได้ฐานโลหะ
 • ฟันปลอมแบบทั้งปาก

 • ซ่อมฟันปลอม

ค่าบริการ

รากฟันเทียม

ใส่รากฟันเทียมเพื่อทดแทนฟันธรรมชาติหรือเพื่อรองรับฟันปลอม
 • รากฟันเทียมระบบเกาหลี พร้อมครอบฟัน
  ( NEOBIOTECH® )

 • รากฟันเทียมระบบยุโรป พร้อมครอบฟัน
  ( NEOSS® , STRAUMANN®)

 • รากฟันเทียมขนาดเล็ก ( ZEST LODI Implant)

 • วางแผนและเอ็กซเรย์ 3 มิติ
 • ปลูกกระดูกและปลูกเหงือก

ค่าบริการ

ทันตกรรมสำหรับเด็ก

การดูแลรักษาสุขภาพฟันน้ำนมและฟันแท้
 • ตรวจวินิจฉัยและวางแผนการรักษา

 • ปรับพฤติกรรมเด็กในการรักษาทางทันตกรรม
 • ให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพช่องปากและโภชนาการ
 • ถ่ายภาพรังสี periapical film
 • ขัดฟัน ทำความสะอาดฟัน เคลือบฟลูออไรด์
 • ขูดหินน้ำลาย

 • เคลือบหลุมร่องฟันน้ำนมและฟันแท้
 • อุดฟันด้วยวัสดุสีเงินและสีเหมือนฟัน
 • รักษารากฟันน้ำนม
 • ครอบฟันโลหะไร้สนิม
 • ถอนฟันน้ำนม/ฟันแท้
 • ใช้เครื่องมือกันที่/เครื่องมือรักษาช่องว่าง
ค่าบริการ

ทันตกรรมจัดฟัน

แก้ไขการขึ้นของฟันและขากรรไกรที่อยู่ในตำแหน่งที่ไม่ถูกต้อง การสบฟันและการเรียงตัวของฟันที่ผิดปกติ
 • พิมพ์ปาก/ ถ่ายภาพรังสี

 • ติดเครื่องมือจัดฟัน

 • ใส่รีเทนเนอร์

 • จัดฟันแบบโลหะ (ใส่ยาง)

 • จัดฟันแบบโลหะ (ไม่ใส่ยาง) Damon, Empower2

 • จัดฟันแบบใส (invisalign® , Icharm)

ค่าบริการ

ทันตกรรมทั่วไป

บริการทันตกรรมทั่วไปและตรวจสุขภาพฟัน
 • ขูดหินน้ำลายและขัดฟัน

 • อุดฟันด้วยวัสดุสีเงินหรือสีเหมือนฟัน

ค่าบริการ

ทันตกรรมเพื่อความสวยงาม

การรักษาและปรับแต่งฟันเพิ่มความมั่นใจในรอยยิ้ม
 • ฟอกสีฟัน
 • เซรามิกวีเนียร์

 • อุดปิดช่องฟันห่าง

ค่าบริการ

ปริทันตวิทยา

การดูแลรักษาโรคเหงือก
 • ขูดหินน้ำลายทั้งปาก

 • เกลารากฟัน

 • ตัดแต่งเหงือกยึดเกาะสูง

 • ตัดแต่งเหงือกเพิ่มความยาวตัวฟัน

 • ตัดแต่งเหงือกเพิ่มความยาวตัวฟันเพื่อความสวยงาม

 • ผ่าตัดปลูกเหงือก

 • ผ่าตัดปลูกกระดูก

 • ผ่าตัดกรอแต่งกระดูก

ค่าบริการ

ศัลยกรรมในช่องปาก

การถอนฟันและการผ่าตัดในช่องปาก
 • ถอนฟัน

 • ถอนฟันอย่างยาก

 • ผ่าฟันคุดหรือฟันฝัง

ค่าบริการ

รักษารากฟัน

การรักษาฟันที่มีการติดเชื้อในโพรงประสาทฟัน
 • ฟันหน้า
 • ฟันกรามน้อย

 • ฟันกรามใหญ่

 • รักษารากฟันซ้ำ

ค่าบริการ

X-RAY

 • Periapical film

 • X-ray 3มิติ (CBCT scan)

 • Panoramic view

 • Lateral cephalometric view

 • Postero-Anterior view
ค่าบริการ