อัตราค่าบริการ

ทันตกรรมประดิษฐ์ ราคา (บาท)
ครอบฟันโลหะ (ขึ้นอยู่กับชนิดโลหะ) 8,000-20,000
ครอบฟันเซรามิก 10,000-15,000
เดือยฟัน 3,000
ครอบฟันชั่วคราว 2,000-2,500
สะพานฟัน 28,000-35,000
ฟันปลอมแบบถอดได้ฐานพลาสติก 3,000-8,000
ฟันปลอมแบบถอดได้ฐานโลหะ 10,000-15,000
ฟันปลอมแบบถอดได้ฐาน PEEK 20,000-25,000
ฟันปลอมแบบทั้งปากชิ้นละ (ขึ้นอยู่กับชนิดฐาน) 10,000-25,000
รากฟันเทียม ราคา (บาท)
รากฟันเทียมระบบเกาหลี พร้อมครอบฟัน ( NEOBIOTECH® ) 29,000-40,000
รากฟันเทียมระบบยุโรป พร้อมครอบฟัน ( NEOSS®) 45,000-55,000
รากฟันเทียมระบบยุโรป พร้อมครอบฟัน ( STRAUMANN®) 65,000-75,000
รากฟันเทียมขนาดเล็ก ( ZEST LODI Implant) 15,000-20,000
วางแผนและเอ็กซเรย์ 3 มิติ 5,000-7,000
ปลูกกระดูกและปลูกเหงือก 5,000-30,000
ทันตกรรมสำหรับเด็ก ราคา (บาท)
ตรวจวินิจฉัยและวางแผนการรักษา 100-300
ปรับพฤติกรรมเด็กในการรักษาทางทันตกรรม 100-300
ถ่ายภาพรังสี periapical film 150-200
ขัดฟัน ทำความสะอาดฟัน เคลือบฟลูออไรด์ 400-600
ขูดหินน้ำลาย 400-800
เคลือบหลุมร่องฟันน้ำนมและฟันแท้ 400-600
อุดฟันด้วยวัสดุสีเงินและสีเหมือนฟัน 400-1000
รักษารากฟันน้ำนม 2,000-2,500
ครอบฟันโลหะไร้สนิม 2,000-2,500
ถอนฟันน้ำนม/ฟันแท้ 250-600
ใช้เครื่องมือกันที่ / เครื่องมือรักษาช่องว่าง 2,500-4,000
จัดฟันแบบโลหะ (ใส่ยาง) ราคา (บาท)
คนไข้เคสเก่า แก้เล็กน้อย เริ่มต้นที่ 20,000
(2,000 x งวด)
คนไข้เคสใหม่ 39,000 – 51,000
โปรแกรม 1
ลดรวม 5,000 บาท
ลด 3,000 + 50% RTN
โปรแกรม 2
ลดรวม 2,000 บาท
ลด 1,500 + ลด 500 RTN
โปรแกรม 3
วงเงิน 42,000
รวมจ่าย (เดือน)
39,000
1 ครั้ง
(3,000 x 6) + (1,500 X 15)
21
(3,000 x 8) + (1,200 X 15)
23
วงเงิน 45,000
รวมจ่าย (เดือน)
42,000
1 ครั้ง
(3,000 x 6) + (1,500 X 17)
23
(3,000 x 8) + (1,200 X 18)
26
วงเงิน 48,000
รวมจ่าย (เดือน)
45,000
1 ครั้ง
(3,000 x 6) + (1,500 X 19)
25
(3,000 x 8) + (1,200 X 20)
28
วงเงิน 51,000
รวมจ่าย (เดือน)
48,000
1 ครั้ง
(3,000 x 7) + (1,500 X 21)
26
(3,000 x 8) + (1,200 X 22)
30
**Retainner ชิ้นละ 2,000 – 2,500 บาท**
**อุปกรณ์หลุด 3 ตัวแรกไม่คิดค่าใช้จ่าย
หลังจากนั้น คิดตัวละ 350 บาท**
จัดฟันแบบโลหะ (ไม่ใส่ยาง) ราคา (บาท)
Empower2 50,000 – 60,000
(5,000 x 4) + (2,000 x 15-20 งวด)
Damon 60,000 – 80,000
(10,000 x 2) + (5,000 x 2) + (2,500 x 12 -20 งวด)
**อุปกรณ์หลุด คิดตัวละ 1,000 บาท**
จัดฟันแบบใส (invisalign®) Package ราคา (บาท) Case Tray (คู่)
Express 90,000 (20,000 + 50,000 + 10,000 + 5,000 x 2) 1. จัดฟันรอบสอง
2. ฟันหน้าซ้อนเกเล็กน้อย
7
Lite 140,000 (20,000 + 80,000 + 30,000 + 5,000 x 2) 1. จัดฟันรอบสอง
2. ฟันซ้อนเกเล็กน้อย
3. ฟันห่าง 1-2 มม. (เฉพาะฟันหน้า)
14
Moderate 160,000 (20,000 + 90,000 + 30,000 + 5,000 x 4) 1. ฟันซ้อนเกปานกลาง
2. ฟันยื่นเล็กน้อย
26
Comprehensive 180,000 (20,000 + 90,000 + 50,000 + 5,000 x 4) 1. ฟันซ้อนเกปานกลาง
2. ฟันห่างหลายตำแหน่ง
3. ฟันยื่นปานกลาง (ไม่ถอน)
ไม่จำกัด
Vivera (รีเทนเนอร์ใส) 30,000 3
**กรณีวางแผนแล้วไม่รับการรักษา จะมีค่าใช้จ่าย Invisalign Canceling 20,000 บาท**
จัดฟันแบบใส (Icharm) Package ราคา (บาท) Case Tray (คู่)
Level 1 45,000
(3,000 + 25,000 + 17,000)
1. ฟันหน้าซ้อนเกเล็กน้อย
2. ไม่มีช่องว่าง
6-8 (ระยะเวลาการรักษา 2-3 เดือน)
Level 2 55,000
(3,000 + 35,000 + 17,000)
1. ฟันหน้าซ้อนเกเล็กน้อย หรือ มีช่องว่างเขี้ยว(ไม่รวมช่องว่างหลังเขี้ยว) 9-12 (ระยะเวลาการรักษา 3-6 เดือน)
**กรณีวางแผนแล้วไม่รับการรักษา จะมีค่าใช้จ่าย 3,000 บาท**
Refinement ครั้งแรกไม่มีค่าใช้จ่าย
Refinement ครั้งที่ 2 คิด 2,000 บาท/ aligner
ทันตกรรมทั่วไป ราคา (บาท)
ขูดหินน้ำลายและขัดฟัน 600-1,200
อุดฟันด้วยวัสดุสีเงินหรือสีเหมือนฟัน (ขึ้นกับจำนวนด้านที่บูรณะ) 500-1,500
ทันตกรรมเพื่อความสวยงาม ราคา (บาท)
ฟอกสีฟัน 4,000-5,000
เซรามิกวีเนียร์ 10,000-15,000
อุดปิดช่องฟันห่าง  2,000-3,000
ปริทันตวิทยา ราคา (บาท)
ขูดหินน้ำลายทั้งปาก 600-1,200
เกลารากฟัน Quadrant (1/4 ของปาก) ละ 800-2,000
ตัดแต่งเหงือกยึดเกาะสูง (ตัด frenum) ครั้งละ 1,500-2,000
ตัดแต่งเหงือกเพิ่มความยาวตัวฟัน (crown lengthening) ตำแหน่งละ 2,500-3,500
ตัดแต่งเหงือกเพิ่มความยาวตัวฟันเพื่อความสวยงาม (esthetic crown lengthening) ตำแหน่งละ 6,000-10,000
ผ่าตัดปลูกเหงือก (gingival graft) ตำแหน่งละ 3,500-7,000
ผ่าตัดปลูกกระดูก (GTR ไม่รวมผงกระดูกและ membrane) 2,500-3,500
ผ่าตัดกรอแต่งกระดูก (Torectomy, osseous surgery, open flap debridement) ตำแหน่งละ 2,500-3,500
 ศัลยกรรมในช่องปาก ราคา (บาท)
ถอนฟัน 500-1,000
ถอนฟันอย่างยาก (มีการกรอแบ่งหรือแคะราก) 800-1,500
ผ่าฟันคุดหรือฟันฝัง (ขึ้นกับความยาก) 2,000-6,000
รักษารากฟัน ราคา (บาท)
ฟันหน้า 4,000-6,000
ฟันกรามน้อย 5,000-7,000
ฟันกรามใหญ่ 8,000-10,000
รักษารากฟันซ้ำ (รื้อวัสดุอุดคลองรากฟันเดิม) 1,000
X-RAY ฟัน ราคา (บาท)
Periapical film 200
X-ray ฟัน 3 มิติ CBCT scan 2,500
Panoramic view 500
Lateral cephalometric view 500
Postero-Anterior view 500