ในผู้สูงอายุสูญเสียฟันและสันกระดูกขากรรไกรมีลักษณะแบนเตี้ย เนื่องจากกระดูกขากรรไกรมีการละลายตัวมากหลังจากการถอนฟัน ฟันปลอมแบบถอดได้ทั้งปากหรือฟันปลอมถอดได้ที่มีจำนวนซี่ฟันมาก มักจะมีปัญหาเรื่องฟันปลอมหลวมหรือหลุด ประสิทธิภาพในการบดเคี้ยวอาหารลดลง ส่งผลทำให้ผู้ป่วยไม่สามารถรับประทานอาหารได้เต็มที่ จึงมีการนำรากฟันเทียมขนาดเล็ก (https://www.zestdent.com/all-products/locator-overdenture-implants/implants) มาใช้เพื่อช่วยเสริมเพื่อทำให้ฟันปลอมมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ประโยชน์และข้อดีของการปลูกรากเทียมเพื่อรองรับฟันปลอมถอดได้
  • ช่วยยึดอยู่ของฟันปลอมสามารถใช้งานได้ดีกว่าการใช้ฟันปลอมแบบธรรมดา
  • เพิ่มประสิทธิภาพการบดเคี้ยว
  • ช่วยให้การออกเสียงและการสนทนาเป็นไปได้ดีขึ้น ฟันปลอมจะหลวมหรือหลุดน้อยลง
  • สามารถถอดออกและทำความสะอาดได้ง่าย
  • ช่วยให้การละลายตัวของกระดูกขากรรไกรรอบๆรากเทียมลดลง
  • ทำการรักษาได้ง่ายขั้นตอนไม่ซับซ้อน
รากฟันเทียมขนาดเล็กเหมาะกับ
  • ผู้ที่สูญเสียไปทั้งปากเป็นเวลานานและมีการละลายของกระดูกขากรรไกรมาก
  • ผู้ที่สูญเสียฟันไปหลายซี่ ฟันปลอมมีลักษณะหลวม
  • สามารถใช่ร่วมกับฟันปลอมถอดได้ฐานพลาสติกและฟันปลอมถอดได้ฐานโลหะ
  • หากผู้ป่วยมีฟันปลอมอยู่แล้วยังสามารถใช้งานได้ดี สามารถนำมาใช้ร่วมกับรากเทียมได้โดยปรับแต่งเพิ่มเติมเพื่อให้เข้ากับรากเทียม
Published On: January 23rd, 2022 / Categories: Uncategorized @th /